Skandiabanken

Person hållandes ett bankkort framför en dator

Projektinformation

  • Tjänster: Iterativa användartester
  • Kund: Skandiabanken
  • Projektdatum: 2007 - 2014

Kort om projektet

Vi stöttade Skandiabanken när de reviderade sin internetbank. Fokus för banken låg på bättre prestanda, fler tjänster och bättre användbarhet.

Bakgrund

Skandiabanken har genom åren vunnit flertalet priser för sin internetbank så inför nya versioner av internetbanken har kunderna självklart haft höga förväntningar. Usability Partners har deltagit i deras utvecklingsprojekt med målet att skapa en ännu mer användbar internetbank.


Vårt UX-arbete

Under utvecklingsprocessen av Skandiabankens nya internetbank genomförde vi en serie av snabba prototyptester, både på papper och med enkla klickbara prototyper. Testerna utfördes kontinuerligt, ibland med bara några dagars mellanrum, där återkoppling från de första testerna direkt applicerades och testades vidare i nästa testomgång.

Den stora fördelen att testa på detta sätt har varit den snabba återkopplingen samtidigt som kostnaderna hållits relativt låga. Syftet med detta tillvägagångssätt från början var att möjliggöra värdefull feedback på vad som fungerade bra (eller inte så bra) för att hjälpa till att fatta snabba designbeslut och styra utvecklingsprocessen.

Resultatet?

Potentiella användbarhetsproblem med aspekter av designen identifierades och åtgärdades tidigt, vilket undviker dyra utvecklingskostnader och tidskrävande förändringar sent i utvecklingen. Risken för interna konflikter reducerades också genom att se till att olika designalternativ utvärderades objektivt, undvika omfattande debatter av typen ”jag tycker att vi gör designen så här” har därmed undvikits."It has been exciting to follow Skandiabanken's development over the years. In several projects we've been able to follow and support the iterative design process from start to finish which has been especially rewarding."


Per Ström, Usability PartnersFler case